Základní škola Ropice

O ZŠ Ropice

Základní škola je neúplnou školou s 5 třídami a  počtem žáků 91. Učitelský sbor tvoří  učitelky pro českou i polskou školu včetně ředitelky a  vychovatelky školní družiny provozující tři oddělení. V budově Základní školy je zřízena i třída Mateřské školy předškolních dětí.

Grafické práce

Starý web už nevyhovoval potřebám školy. Vedení školy požadovalo, aby byl nový web přehledný a veselý. Zvolili jsme barvy slunce, oblohy a hor, na které je v Ropici všude krásný výhled.